Browsing loại

Tác Hại Của Thuốc Lá

Tác Hại Của Rượu Bia Thuốc Lá, ảnh hưởng đến Sức Khỏe như thế nào?

Có thể nói rượu bia và thuốc lá là hai kẻ thù lớn nhất đối với sức khỏe con người. Việc sử dụng rượu bia thuốc lá quá mức, dẫn đến ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Thậm chí có thể dẫn đến tử vong cho người sử dụng. Thống kê hàng năm cho thấy ở nước ta số người sử dụng rượu, bia và hút thuốc lá không ngừng tăng lên. Một phần cũng do sự thiết…
Tư Vấn Miễn Phí